Water en zout, een praktische handleiding

Water en zout, een praktische handleiding

Water en zout, een praktische handleiding

Hoewel er vaak uitgebreide differentiaal diagnoses opgesteld kunnen worden van elektrolytstoornissen, is dit boek nadrukkelijk gericht op problemen die veel voorkomen op de IC en Spoedeisende Hulp.

€ 21,60

Op voorraad
Dit boek richt zich vooral op de acuut zieke patiënt. Bij de acuut zieke patiënt komen vochten elektrolytproblemen frequent voor. Verstoring van de water en zoutbalans leidt vaak tot een verhoogde morbiditeit en zelfs een verhoogde mortaliteit. Verder blijkt dat een groot deel van deze problemen van iatrogene oorsprong zijn. Denk bijvoorbeeld aan een patiënt die na een langdurige en grote buikoperatie extra vocht toegediend krijgt wegens een lage bloeddruk en verminderde diurese. Vaak komt het voor dat, bij uitblijven van voldoende urineproductie na extra vulling, alsnog een diureticum gegeven wordt. Deze patiënt is dus voor zowel ondervulling als overvulling behandeld en met het (onterecht) toedienen van een diureticum wordt de elektrolytenbalans verder verstoord. Een simpele bepaling van de urine natriumconcentratie had geleerd dat deze patiënt mogelijk ondervuld was en juist meer vocht had moeten krijgen.

Auteur: Hans Delwig, Maarten Nijsten, Annemieke Oude Lansink ISBN: ISBN 978-90-72651-33-4 Uitgave: 2020, 2e druk